Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies. Nasza polityka prywatności

Strona główna» Aktualności» Wsparcie z Unii Europejskiej

Wsparcie z Unii Europejskiej

"Uruchomienie laboratorium badawczo - rozwojowego w firmie DISKUS Polska Sp. z o.o."
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

DISKUS Polska Sp. z o.o. od lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Z uwagi na sukcesywny i dynamiczny proces rozwoju spółki, zaszła konieczność uruchomienia laboratorium badawczo - rozwojowego, w którym prowadzone będą badania związane z usuwaniem danych zapisanych na nośnikach magnetycznych oraz nośnikach z pamięcią flash. 

Przy aktywnym wsparciu funduszy Unii Europejskiej, nasza firma zamierza rozwinąć działalność badawczo-rozwojową, poprzez uruchomienie nowego laboratorium w budynku zlokalizowanym w centrum Wieliczki. W wymiarze inwestycyjnym projekt obejmuje:

  • wykonanie prac adaptacyjnych oraz instalacyjnych
  • zakup wyspecjalizowanej aparatury pomiarowej do laboratorium

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności DISKUS Polska poprzez rozwinięcie działu badań i rozwoju oraz stworzenie możliwości wprowadzenia na rynek nowych innowacyjnych rozwiązań, które będą opracowywane w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych.
Nasza firma:

  • przygotuje odpowiednią infrastrukturę badawczo-rozwojową
  • zwiększy potencjał kadry badawczo-rozwojowej
  • wprowadzi zmiany organizacyjne, związane z rozwijaną działalnością badawczo-rozwojową
  • wprowadzi w rozwijanym dziale badawczo-rozwojowym rozwiązania techniczne i organizacyjne, sprzyjające zachowaniu polityki niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych

Rozwiniecie działalności badawczo – rozwojowej związane jest nie tylko z przygotowaniem, wyposażeniem i uruchomieniem laboratorium, ale również skutkować będzie nawiązaniem trwałej współpracy z jednostką naukową, jaką jest Instytut Technologii Elektronowej.

Wartość projektu:  1 989 140,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 889 900,00 PLN