Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies. Nasza polityka prywatności

Strona główna» Aktualności» Wsparcie z Unii Europejskiej

Wsparcie z Unii Europejskiej

"Uruchomienie laboratorium badawczo - rozwojowego w firmie DISKUS Polska Sp. z o.o."
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

DISKUS Polska Sp. z o.o. od lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Z uwagi na sukcesywny i dynamiczny proces rozwoju spółki, jakiś czas temu zaszła konieczność uruchomienia laboratorium badawczo - rozwojowego, w którym prowadzone będą badania związane z usuwaniem danych zapisanych na nośnikach magnetycznych oraz nośnikach z pamięcią flash. 

Przy aktywnym wsparciu funduszy Unii Europejskiej, nasza firma rozwija obecnie działalność badawczo-rozwojową dzięki nowemu laboratorium, które jest zlokalizowane w budynku w centrum Wieliczki. W wymiarze inwestycyjnym projekt obejmuje:

  • wykonanie prac adaptacyjnych oraz instalacyjnych
  • zakup wyspecjalizowanej aparatury pomiarowej do laboratorium

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności DISKUS Polska poprzez rozwinięcie działu badań i rozwoju oraz stworzenie możliwości wprowadzenia na rynek nowych innowacyjnych rozwiązań, które są opracowywane w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych.

Nasza firma:

  • przygotowała odpowiednią infrastrukturę badawczo-rozwojową
  • zwiększyła potencjał kadry badawczo-rozwojowej
  • wprowadziła zmiany organizacyjne, związane z rozwijaną działalnością badawczo-rozwojową
  • wprowadziła w rozwijanym dziale badawczo-rozwojowym rozwiązania techniczne i organizacyjne, sprzyjające zachowaniu polityki niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych

Rozwiniecie działalności badawczo – rozwojowej związane jest nie tylko z przygotowaniem, wyposażeniem i uruchomieniem laboratorium, ale również skutkuje nawiązaniem trwałej współpracy z jednostką naukową, jaką jest Instytut Technologii Elektronowej.

Wartość projektu:  1 989 140,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 889 900,00 PLN

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Wzrost konkurencyjności firmy DISKUS Polska Sp. z o.o. poprzez ekspansję na rynkach zagranicznych".

DISKUS Polska to wyspecjalizowana firma, działającą w obszarze sprzedaży kompleksowych i zaawansowanych rozwiązań dla biznesu, gwarantujących bezpieczeństwo danych w zakresie ich przechowywania, kasowania i zarządzania. Firma działa jako dystrybutor rozwiązań swoich kooperantów oraz jako producent własnych rozwiązań.
DISKUS Polska ma bardzo dobrą pozycję na rynku krajowym. Prowadzi również działalność eksportową ale na niewielką skalę i głównie w obszarze STORAGE w ramach którego oferuje rozwiązania swoich partnerów. Strategia rozwoju firmy zakłada dalszy rozwój przede wszystkim poprzez zwiększenie udziału własnych innowacyjnych rozwiązań z obszaru SECURITY.
W DISKUS Polska opracowano strategię rozwoju działalności eksportowej, która stała się podstawą do założeń projektu. Strategia zakłada rozwój poprzez rozwijanie sprzedaży w obszarze SECURITY i zakłada podjęcie działań polegających na:

  • pokazaniu się na dużej międzynarodowej imprezie branżowej,
  • zweryfikowaniu i ewentualnej korekcie wizerunku i marki pod kątem oczekiwań rynku,
  • wprowadzeniu w strukturze firmy wyspecjalizowanej komórki odpowiedzialnej za eksport.


Te trzy kierunki działań pozwolą w krótkim terminie wdrożyć aktywną politykę eksportową. Wybierając rynek docelowy od którego ma się zacząć ekspansja firmy na rynkach zagranicznych zdecydowano się na rynek niemiecki. Jest to najważniejszy i największy w Europie rynek dla branży IT. Skuteczne wejście na ten rynek będzie przepustką do wejścia na pozostałe rynki europejskie.

Wartość projektu - 155 780,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 70 101,00 zł