SYSGuard 3001

Exagate

SysGuard 3001 to kompleksowe rozwiązanie do monitorowania środowiska data center. Cały system jest bardzo prosty do zainstalowania.

Opis

System monitorowania data center SysGuard 3001 to kompleksowe rozwiązanie do śledzenia w czasie rzeczywistym warunków środowiskowych pomieszczeń serwerowych. System zapewnia bieżące mierzenie temperatury, wilgotności, wycieków wody, przepływu i jakości powietrza, dymu, ruchu, wibracji, otwarcia/zamknięcia drzwi szaf i pomieszczeń, wartości prądu, UPS, systemu kamer IP. Dodatkowo kontrola dostępu za pomocą modułów zbliżeniowych oraz keypad’ów. W momencie wystąpienia niepożądanych wartości monitorowanych wskaźników, użytkownik zostaje powiadomiony o nieprawidłowościach działania za pomocą e-mail, SMS, wiadomości głosowej lub sygnału dźwiękowego/świetlnego.

Elementy systemu zintegrowane w urządzeniu SG3001

  • 1 czujnik temperatury i wilgotności opcjonalnie z kablem 1,5 m.
  • 4 analogowe porty wejściowe z dołączonym modułem analogowym do podłączenia min. czujnika zalania.
  • 4 porty wyjściowe sterujące: zwarciowe, max 4A na wyjście.
  • 16 portów „suchego kontaktu” do podłączenia czujników dymu, ognia, otwarcia.
  • 2 porty RS-232.
  • 2 porty USB.
  • Wyświetlacz LCD (2 linie po 16 znaków).
  • Brzęczyk systemowy.
  • Wyjście zasilające 12V dla czujników zewnętrznych.

System zapewnia:

Monitorowanie

Monitorowanie temperatury, wilgotności, wycieków wody, przepływu i jakości powietrza, dymu, ruchu, wibracji, otwarcia/zamknięcia drzwi szaf i pomieszczeń, wartości prądu, UPS, systemu kamer IP. Dodatkowo kontrola dostępu za pomocą modułów zbliżeniowych oraz keypad’ów.

Alarmowanie

W momencie wystąpienia niepożądanych wartości monitorowanych wskaźników, użytkownik zostaje powiadomiony o nieprawidłowościach działania za pomocą np. SMS, wiadomości głosowej lub sygnału dźwiękowego/świetlnego.

Zarządzanie

Ryzyko uszkodzenia systemu lub wystąpienia awarii zostaje zminimalizowane, a to wszystko dzięki sprawnemu zarządzaniu wartości monitorowanych i powiązaniu ich z odpowiednimi reakcjami.

Raportowanie:

System umożliwia budowanie archiwum raportów a ich analiza pozwala sprawniej kontrolować budżet IT.