Audyt efektywności energetycznej + system monitoringu parametrów środowiskowych GRATIS

16.07.2017

Na mocy ustawy z dnia 20 maja 2016, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zobowiązał wszystkie duże firmy działające na terenie RP do sporządzenia i przedstawienia AUDYTU ENERGETYCZNEGO do dnia 30 września 2017* roku. Dotyczy to przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 250 pracowników lub osiągają roczny obrót netto równy co najmniej 50 mln euro i jednocześnie suma ich aktywów na koniec roku jest większa niż równowartość 43 mln euro. Parametry te ustala się dla dwóch ostatnich lat obrotowych spółki.

DISKUS Polska wspiera polskie firmy w tym zakresie, dlatego już dziś startujemy z nową promocją.

Oferujemy wykonanie w promocyjnej cenie akceptowalnego przez Prezesa URE dokumentu AUDYTU ENERGETYCZNEGO, obejmującego data center, budynki i flotę samochodową. Dodatkowo, każde przedsiębiorstwo zlecające nam audyt, otrzyma GRATIS system monitoringu parametrów środowiskowych SYSGUARD 2001.