Kontakt

DISKUS Polska Sp. z o.o.

Dane korespondencyjne

ul. Tadeusza Kościuszki 1
32-020 Wieliczka

tel. +48 12 379 30 30 (IVR)
fax.+48 12 379 30 31

[email protected]

Pracujemy w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00

Dział handlowy

+48 22 201 97 01
+48 12 379 30 32
+48 12 379 30 33
+48 12 379 30 34
+48 12 379 30 35

[email protected]

Marketing

+48 12 379 30 37

[email protected]

Wsparcie techniczne

+48 12 379 30 33

[email protected]

Jeśli znasz imię i nazwisko osoby z którą chcesz się skontaktować drogą
poczty elektronicznej, użyj poniższego schematu:
imię[email protected]

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze: KRS 0000271845
Kapitał założycielski: 400 000 zł (wpłacony w całości)
NIP: 675-13-55-824
NIP EU: PL6751355824
Regon: 120387931
Numer DUNS: 422180914

Bank prowadzący:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

Konta bankowe:

07 1750 1048 0000 0000 1150 7069 PLN
60 1750 1048 0000 0000 1150 7085 EURO
48 1750 1048 0000 0000 1150 7107 USD
SWIFT: PPABPLPK

BDO:

000037440