Testy infrastruktury pod obciążeniem

DISKUS Polska

Oferowane przez nas testy infrastruktury pod obciążeniem prowadzone są pod nadzorem i przy współpracy Stowarzyszenia Polskich Energetyków.

 

Uzyskane sprawozdanie oprócz wyników testów zawiera zdjęcia i filmy z badań wraz z dokładnym opisem przeprowadzonych prac. Do weryfikacji poprawności działania używane są sprawdzone urządzenia pomiarowe z aktualnymi certyfikatami kalibracyjnymi.

Testy baterii urządzeń UPS i telekomunikacyjnych

Ponad 90% awarii systemów UPS spowodowanych jest awarią akumulatora, dlatego przy każdej inspekcji zwraca się uwagę na wszelkie możliwe usterki, takie jak wycieki z ogniw, pęknięcia obudowy czy proces zasiarczania.
Podczas testów parametry takie jak temperatura, napięcie i przewodność akumulatora są mierzone, zapisywane i badane. Za pomocą oprogramowania odczyty akumulatora są zapisywane, ujmowane w formie wykresu i porównywane z zakresami minimum i maksimum zalecanymi przez producenta urządzeń. Jeżeli wynik wykracza poza tolerancję podaną przez producenta, wówczas system w sposób jasny i wyraźny komunikuje tę informację technikom i Klientom, tak aby mogli dowiedzieć się o tym jak najszybciej i móc odpowiednio zareagować.

Testy generatorów prądotwórczych pod obciążeniem

Testy obciążeniowe pozwalają na sprawdzenie ogólnej poprawności działania urządzenia oraz jego możliwości pracy w pełnym zakresie mocy oddawanej, wyrażonej w kilowatach (kW). Zazwyczaj generatory pracują w zakresie o wiele mniejszym niż ich maksymalne możliwości. Stacja obciążeń pozwala określić, czy w razie konieczności silnik urządzenia będzie w stanie wytworzyć wymagany zakres mocy. Przy jej pomocy sprawdza się, jakie maksymalne obciążenie silnik jest w stanie wytrzymać przy jednoczesnym zachowaniu właściwej temperatury w trakcie pracy.
Przeprowadzanie testów przy pomocy właściwej stacji obciążeń pozwala na stosowanie obciążeń skokowych o takiej samej impedancji jak ta, która pojawia się w trakcie rzeczywistej pracy generatora. W rezultacie urządzenie może działać lepiej i sprawniej.

Testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych

Obrazowanie termiczne, czyli inaczej termografia podczerwieni, powinno być podstawą regularnej konserwacji głównej infrastruktury wspomagającej w każdym centrum danych.
Wykonywane testy to:

 • Badanie stopnia rozkładu temperatur maszyn i urządzeń.
 • Badanie rozdzielni i transformatorów.
 • Badanie silników, pomp, sprężarek, łożysk.
 • Sprawdzanie bezpieczników, wyłączników.
 • wykrywanie stanów przed awaryjnych.
 • Diagnozowanie maszyn i urządzeń podczas ich normalnej pracy w celu sprawdzania występowania przeciążeń i przegrzewania.

Testy jakości energii w tym przełączania obciążeń względem czasu

Jakość energii elektrycznej to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych. Do podlegających kontroli parametrów jakości energii elektrycznej należą: częstotliwość, wartość, wahania i skoki napięcia, przerwy w zasilaniu, napięcia przejściowe (pojawiające się chwilowo podczas włączania i rozłączania elementów sieci przesyłowej), asymetria napięcia zasilającego, harmoniczne i interharmoniczne dla napięcia i prądu, napięcia sygnalizacyjne nałożone na napięcie zasilające i szybkie zmiany napięcia.

Testy całości infrastruktury data center pod 100% obciążeniem

Rozumienie zasad działania zasilania, znajomość sposobów testowania i instrukcji konserwacji urządzeń to podstawa, która pozawala na zapewnienie maksymalnej dyspozycyjności systemu oraz bezpieczne użytkowanie Centrum Przetwarzania Danych.
Podstawą są testy przeprowadzane przy pomocy stacji obciążeń (obciążnic). Stanowią podstawę dobrych praktyk w dziedzinie poprawnego uruchamiania systemów jak i późniejszych konserwacji. Wykonywanie testów przy pomocy stacji obciążeń (obciążnic) pozwala na weryfikację poprawności wykonania instalacji i zapewnienie jego niezawodnego działania podczas awarii głównych źródeł zasilania.

Podczas testów weryfikowana jest:

 • Poprawność zaprojektowania i wybudowania infrastruktury zasilające oraz klimatyzacyjnej komory serwerowni zgodnie z wymaganiami użytkowymi.
 • Możliwość wynajmu wybudowanej przestrzeni.
 • Praca poszczególnych elementów.
 • Poprawność wykonania i działania poszczególnych elementów systemu.
 • Skuteczność systemów chłodzenia serwerowni.
 • Selektywności wyłączenia poszczególnych systemów (nastaw wyłączników).
 • Poprawność współdziałania systemów przy pełnym obciążeniu i przy przekroczeniu nominalnej mocy.

Proponujemy typowe testy do serwerowni:

 • Testy całości infrastruktury data center pod 100% obciążeniem przez 7 dni.
 • Testy całości infrastruktury serwerowni w przeciążeniu 110% lub więcej.
 • Testy obciążeniowe wybranych elementów takich agregat prądotwórczy, zasilacze UPS, urządzenia STS.
 • Testy obciążeniowe systemów HVAC (klimatyzacji precyzyjnej) w różnych konfiguracjach na obiekcie.
 • Testy obciążeniowe eksploatacyjne ciągów bateryjnych UPS.
 • Testy obciążeniowe eksploatacyjne agregatów prądotwórczych.
 • Testy obciążeniowe eksploatacyjne przy rozbudowie przed wyposażeniem w docelowe urządzeni.

Podczas testów oferujemy:

 • Typowe pomiary elektryczne i weryfikację wykonanych pomiarów.
 • Testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych.
 • Testy jakości energii z rejestracją w tym przełączania obciążeń względem czasu.

Wykonywana usługa może polegać na typowym wynajmie urządzeń i podłączeniu ich do struktury jak i przygotowaniu pełnych testów, pomiarów jakości energii, pomiarów termowizyjnych z przedstawieniem końcowego raportu opisującego wykonane próby.

Interesuje Cię ta usługa?

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o powyższej usłudze, jesteś zainteresowany złożeniem zamówienia lub potrzebujesz porady, wypełnij poniższy formularz. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i udzieli Ci wyczerpujących informacji.

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach: kontaktu i przedstawienia oferty handlowej