Audyt środowiskowy data center

DISKUS Polska

Oferujemy profesjonalny, certyfikowany audyt warunków środowiskowych, panujących w data center.

 

W oparciu o wymagania Klienta, sprawdzamy bieżącą kondycję data center i określamy warunki i sposoby zoptymalizowania istniejącej infrastruktury serwerowni. Po zakończeniu wewnętrznej kontroli, przedstawiamy szczegółowe opracowania, rekomendacje oraz zalecenia, które pozwolą usunąć dotychczasowe problemy, a tym samym zmniejszą koszty utrzymania centrum przetwarzania danych.

Ciepło w serwerowni? Dodatkowy klimatyzator nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem!

Jak wiadomo, gęstość serwerów rackowych w centrach przetwarzania danych systematycznie wzrasta, podobnie jak wzrasta ilość generowanego przez nie ciepła. To powoduje, że w wielu przypadkach użytkownicy decydują się na zwiększenie ilości jednostek chłodzących. Może się wydawać, że tego typu rozwiązanie niweluje wszystkie bolączki. W praktyce okazuje się, że zwiększenie ilości jednostek chłodzących nie podnosi efektywności chłodzenia.

Aby osiągnąć odpowiednią efektywność i zoptymalizować wydajność chłodzenia w serwerowni, istnieje konieczność wyeliminowania wypływu chłodnego powietrza poprzez niezabezpieczone przejścia kablowe. Na wydajność chłodzenia w data center wpływają również: lokalizacja perforowanych płyt podłogowych, względna wilgotność, przepływ powietrza pod podłogą techniczną, kształt pomieszczenia oraz konsumpcja energii.

Zbiorcza analiza kluczowych danych w data center obejmuje:

 • Cooling Conditions – przegląd istniejących warunków klimatycznych serwerowni, takich jak: temperatura w obrębie szaf, temperatura oraz wilgotność w pomieszczeniu, analiza modelu recyrkulacji powietrza oraz analiza porównawcza sprawności i wydajności aparatu chłodzącego.
 • Airflow Conditions – analiza aktualnego przepływu powietrza, włączając w to: układ krat nawiewowych, niedomiar przepływu powietrza, zaburzenia w koncepcji ciepłych i zimnych korytarzy oraz niekontrolowane obiegi powietrza pod podłogą.
 • Critical Power Conditions – przegląd aktualnego stanu systemu zasilania w celu porównania aktualnej konsumpcji zasilania ze zdolnością systemu, ustalenie limitu zasilania oraz ilości niezbędnych szaf, określenie zdolności redundantnej każdego z systemów.
 • General Room Conditions – ogólne oszacowanie budowy systemu powietrza, rozmieszczenia sprzętu, zarządzania okablowaniem oraz umiejscowienia pomieszczenia.
 • Infrared (IR) – obraz termiczny sprzętu oraz jednostek chłodzących.

Raport zostaje dostarczony Klientowi w ciągu 3-4 tygodni od daty zakończenia analizy i zawiera:

 • Ocenę wydajności serwerowni wraz z określeniem umiejscowienia niekontrolowanego obiegu powietrza.
 • Zalecenia oparte na szczegółowych badaniach poszczególnych problemów wraz z krytycznymi możliwościami.
 • Ogólną biznesową analizę przypadku w celu określenia wysokości i szybkości zwrotu inwestycji związanej z wprowadzeniem zaleceń inżynierów DISKUS Polska.
 • Modelowanie strumienia przepływu w oparciu o “obliczeniową mechanikę płynów”.

Na życzenie Klienta przeprowadzamy efektywne i profesjonalne szkolenia dotyczące skutecznych metod zwiększenia wydajności infrastruktury pomieszczeń serwerowych oraz efektywnego chłodzenia data center.

Interesuje Cię ta usługa?

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o powyższej usłudze, jesteś zainteresowany złożeniem zamówienia lub potrzebujesz porady, wypełnij poniższy formularz. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i udzieli Ci wyczerpujących informacji.

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach: kontaktu i przedstawienia oferty handlowej