Backup vs archiwizacja

24.04.2020

Pojęcia „backup danych” oraz „archiwizacja danych” często są ze sobą mylone, choć tak naprawdę są to procesy, które dość istotnie różnią się od siebie. Obie czynności polegają na gromadzeniu danych w innych lokalizacjach w celu zabezpieczenia przed ich utratą na skutek np. awarii systemu. Na czym polega backup, a czym jest archiwizacja?

Backup to proces, polegający na krótko-lub średnioterminowym tworzeniu kopii bezpieczeństwa: dzięki temu możliwe staje się odtworzenie danych w sytuacji, gdy uległy one np. zniszczeniu czy częściowemu uszkodzeniu. Skopiowane informacje powinny znaleźć się na innych systemach niż oryginalne – najczęściej umieszcza się je na nośniku zewnętrznym lub w chmurze (cloud). Obecnie, najczęściej jest to operacja w pełni zautomatyzowana, niewymagająca działania osób, odpowiadających za bezpieczeństwo danych w firmie czy instytucji. Co istotne, kopia zapasowa dostępna jest jedynie czasowo -ulega ona usunięciu w momencie utworzenia kolejnej, nowszej (w zależności od potrzeb, dane mogą być powielane codziennie, raz w tygodniu, miesiącu itp.).

Archiwizacja danych dotyczy najczęściej informacji istotnych, które nie są (jak w przypadku backupu) kopiowane, a przenoszone na inny, zewnętrzny nośnik lub do chmury. Są to często dane rzadko przetwarzane, które niepotrzebnie zajmują cenne miejsce na dyskach, dlatego przenosi się je do innej lokalizacji. Archiwizację charakteryzuje odzyskiwanie i dostępność danych nawet w dłuższym okresie czasu.
Strategia bezpieczeństwa w firmie czy instytucji powinna obejmować zarówno tworzenie kopii zapasowych, jak również archiwizację informacji.