Certyfiakt AQAP 2110:2016

29.03.2023

Miło nam poinformować, że DISKUS Polska spełnia wymagania Standardu AQAP 2110:2016 w zakresie:

  • Usług demagnetyzacji, niszczenia usuwania danych z nośników magnetycznych.
  • Usług przechowywania  / archiwizacji / migracji danych.
  • Usług sprzątania i inwentaryzacji serwerowni.
  • Produkcji związanej z urządzeniami do demagnetyzacji, niszczenia i archiwizacji danych.
  • Usług związanych z serwisem urządzeń do demagnetyzacji i zabezpieczania / archiwizacji danych.
  • Usług związanych z instalacją i konfiguracją urządzeń do zabezpieczania / archiwizacji danych.
  • Usług związanych z niszczeniem pamięci elektronicznych, FLASH.

Wdrożenie Systemu Jakością spełniającego wymagania AQAP 2110 umożliwia spełnienie wymagań NATO dotyczących zapewnienia jakości w zakresie projektowania, prac rozwojowych i produkcji (zawiera wymagania ISO 9001).