ChannelWorld: Jak vydělat na bezpečném mazání dat?

21.01.2014

Kdo bezpečně nemaže svá data, vystavuje se riziku jejich úniku. Lze to přitom udělat rychle a velmi bezpečně. Poradíme vám, jak službu nabídnout svým zákazníkům. (PR článek)

Dnes si již většina organizací uvědomuje potřebu kontroly přístupu ke svým datům, aby se ochránila před jejich případným zneužitím. U obchodních firem se totiž ztráta nebo únik informací s největší pravděpodobností negativně promítne v příjmech, a to buď okamžitě z důvodu přerušení byznysu, nebo v delším období kvůli poškození dobrého jména.Ochrana dat je dána i ze zákona, a to organizacím, které zpracovávají osobní údaje třetích stran. Povinnost jejich bezpečného zajištění popisuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. dubna 2012. Kromě zákonů platných v České republice je pak potřeba počítat i s nadřazenou Evropskou ochranou osobních údajů.

Nejčastěji politiku přístupu k informacím řeší firmy a další organizace na základě uživatelských práv. Některé pravidla aplikují i na práci s jednotlivými typy médií (externí pevné disky, USB flash paměti, paměťové karty a optické disky). Zdaleka ne všichni již však s daty nakládají bezpečně po skončení životnosti média.

Chrání, nebo si to jen myslí?

Otevírací otázkou u vašeho potenciálního zákazníka by mělo být: „Víte, jak se ve vaší firmě nebo organizaci nakládá s pevnými disky z PC nebo notebooků určených k likvidaci nebo reklamaci?“ Případně: „Víte, co se děje se starými datovými páskami (LTO, DLT, DDS, 3592, T10K)?“

V lepším případě se vám dostane odpovědi, že kromě klasického vymazání či formátování disku organizace využívá některý ze softwarových nástrojů. Je to však časově náročné a výsledek nezajistí 100% smazání.
IT odborníci v současnosti dokážou získat data i z formátovaných a mechanicky poškozených disků. Pokud se tak k datům dostanou nesprávní lidé, mohou je zneužít a organizaci vystavit riziku ztráty a případného postihu při porušení zmiňovaného zákona.

Demagnetizace a destrukce: Cesta k bezpečnému smazání

Způsob jak riziku předejít je metoda bezpečného mazání dat, tzv. degaussing (česky demagnetizace). Tato metoda využívá pro mazání dat elektromagnetické pole o vysoké intenzitě za pomoci speciálního přístroje zvaného degausser.

Demagnetizace umožňuje trvalé odstranění magneticky zapsaných dat z pevných disků i datových pásek a umožňuje vrácení médií výrobci, nebo jejich ekologickou likvidaci. Data z datových pásek, typu LTO, 3592, T10K apod., 2,5” a 3,5” pevných disků jsou po demagnetizaci nenávratně smazána a média již nadále v podstatě nejsou použitelná. Starší typy datových pásek např. DLT, DDS, audio a video kazety, lze po demagnetizaci opětovně použít.

Aby však bylo zabezpečení smazání dat maximální, lze následně použít likvidaci datových médií pomocí tzv. destroyerů. Ty provedou totální fyzickou destrukci v podstatě jakýchkoliv datových médií včetně tabletů a smartphonů.

Jaká zařízení použít?

Společnost Diskus nabízí profesionální degausser ProDevice ASM120 (obrázek nahoře). Jde o první automatický demagnetizátor, který je schopen vytvořit magnetické pole o intenzitě 11 000 Gaussů, a zajistit tak trvalé odstranění dat z funkčních i nefunkčních nosičů. Splňuje proto řadu norem a standardů na zabezpečení dat.

DiskusOvládání demagnetizátoru ASM120 je velmi jednoduché – stačí umístit médium do přihrádky a přibližně po 30 vteřinách jsou data z nosiče smazána.

Bezpečnou fyzickou destrukci a následnou ekologickou likvidaci pak zajišťuje společnost Diskus prostřednictvím zařízení  ProDevice MMD360 Destroyer (likvidaci provádí sám zákazník) a ProDevice Shredder (pro velkoobjemové zakázky).

Kde najít obchodní příležitosti?

Bezpečné mazání dat představuje zajímavou a přitom snadnou možnost rozšíření portfolia služeb. Demagnetizační zařízení ProDevice ASM120 je možné od společnosti Diskus koupit, nebo si jej pronajmout a nabízet demagnetizaci jako službu.

ASM120 je totiž vybaven funkcí pre-paid, která zákazníkovi umožní předplatit si potřebný počet mazacích cyklů. Při jejich překročení dojde k zablokování degausseru a pro další funkčnost je zapotřebí zakoupit další licenci. Proces demagnetizace tak může probíhat v prostorách zákazníka nebo partnera a tedy plně pod jeho kontrolou.

Pro destrukci datových nosičů je možné si pronajmout zařízení ProDevice MMD360 (destrukci médií si zákazník provádí sám). Nebo využít služeb společnosti Diskus, která disponuje také řešením ProDevice Shredder pro velkoobjemové zakázky.