Computerworld: Disk se před likvidací musí bezpečně smazat

21.01.2014

Postarat se o bezpečný přístup k datům správci IT ve větší či menší míře dokážou. Na rychlé a bezpečného smazání citlivých dat však není řada firem ani organizací vybavena.

Všechny organizace se musí potýkat s problémem, jak zajistit důvěrná data, která jsou uložena na médiích určených k likvidaci. Pouhé smazání souborů či naformátování, které se běžně používá, nezaručuje fyzické a nevratné odstranění dat. Odborníci IT totiž dokážou získat informace i z formátovaných nebo poškozených disků.Pro trvalé smazání dat je proto nutné použít speciální zařízení, které využívá poměrně rozšířenou technologii demagnetizace (degaussing).

Co je demagnetizace?

Demagnetizace umožňuje trvalé odstranění magneticky zapsaných dat i z nefunkčních pevných disků a datových pásek, které lze následně vrátit výrobci nebo ekologicky zlikvidovat. Data z pevných disků a pásek jsou působením silného elektromagnetického pole nenávratně smazána a média již nadále nejsou použitelná. Starší typy datových pásek např. DLT, DDS, audio a video kazety lze však po demagnetizaci opětovně použít.

Jaké zařízení použít?

Profesionální degausser ProDevice ASM120 je prvním automatickým demagnetizátorem, který dokáže vytvořit magnetické pole o síle 11 000 Gaussů. Po použití takového zařízení mají uživatelé jistotu, že je odstranění dat z nosičů trvalé.
Ovládání demagnetizátoru ASM120 je velmi jednoduché – stačí umístit médium do přihrádky a přibližně po 30 sekundách jsou data z nosiče trvale odstraněna. Snadnou manipulaci s nosiči usnadňuje speciálně navržená přihrádka.

Zařízení je vybaveno displejem LCD, který zobrazuje počet smazaných médií v jedné dávce a celkový počet smazaných médií. ASM120 uchovává historická data (datum, počet mazacích cyklů a generovaných magnetických pulzů) ve své paměti. V paměti je uloženo 1000 záznamů a v případě, že dojde k zaplnění tohoto prostoru, jsou staré záznamy přepisovány.

Degausser ProDevice ASM120 je vhodný pro mazání následujících typů médií:

  • Pevné disky 2,5″ a 3,5″
  • Zabudované disky
  • Datové pásky: LTO1-LTO5, DLT, SDLT, DDS, DAT, AIT, Travan, SLR, QIC, 3592, 3590E, 3490E, 3480, 9840, 9940, T10K, VHS
  • Floppy disky, audio a video kazety

Výhody oproti softwarovému mazání

Softwarové nástroje jsou vhodné pro odstranění citlivých dat z pevných disků pro odprodej nebo v rámci reorganizace firemních PC, jelikož po jejich aplikaci je obvykle možné disk opětovně použít.

Hardwarová řešení jsou určena pro trvalou likvidaci nebo odeslání vadných disků na reklamaci, poněvadž poté již pevný disk nelze používat. Mezi tyto hardwarové nástroje patří jednak destroyery pro fyzickou likvidaci a především demagnetizátory, které trvale odstraní data bez fyzického poškození disku.

Testování softwarového nástroje Actice KillDisk – Hard Drive Eraser ukázalo, že použití jednoho mazacího cyklu na 500GB disk zabrala 3,5 hodiny (doporučují se tři cykly). Při použití demagnetizátoru ProDevice ASM120 trvala celková doba likvidace disku včetně přípravy 45 sekund.

Kde degausser získat?

Demagnetizátor ASM120 v České republice nabízí společnost Diskus. Zařízení je možné si zakoupit, nebo pronajmout s předem nastaveným a předplaceným počtem mazacích cyklů, které lze podle potřeby dokupovat. V takovém případě může proces demagnetizace probíhat v prostorách zákazníka a tedy plně pod jeho kontrolou, čímž je také zamezeno případnému úniku dat vinou třetí osoby.

Jistota úplného zničení dat

Díky svému výkonu splňuje degausser ASM120 požadavky a normy na bezpečné odstranění dat podle řady předpisů. Stále více organizací však z bezpečnostních důvodů volí následně navíc fyzickou likvidaci datových médií.

Destrukci zajišťuje zařízení ProDevice MMD360 Destroyer, které dokáže bezpečně zdeformovat a poškodit pevné disky, disky SSD, tablety nebo smartphony. Jednotka je ovládána manuálně, a proto pro svůj provoz nepotřebuje žádnou energii. Zatažením za páku vyztužený ocelový bodec perforuje pevný disk a fyzicky zdeformuje tělo zařízení.

Stejně jako degausser, i zařízení ProDevice MMD360 si můžete od společnosti Diskus pronajmout nebo využít jejích služeb včetně ekologické likvidace.