Czy wiesz, kto jest liderem na rynku niszczenia danych?

07.10.2016

Czy wiesz że… obecnie nasza firma demagnetyzuje i niszczy około 10.000 nośników kwartalnie, co stanowi około 45% rynku w Polsce?

Dziękujemy za zaufanie! Jednocześnie obiecujemy nie zwalniać tempa i w dalszym ciągu z najwyższą starannością realizować usługi bezporotnego usuwania informacji z nosników.

Przypominamy, że jesteśmy JEDYNĄ W POLSCE FIRMĄ podsiadającą certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie usług demagnetyzacji i usuwania danych z nośników magnetycznych.

Demagnetyzacja to oferowana przez nas, profesjonalna metoda bezpiecznego usuwania informacji z magnetycznych nośników danych. Jest skuteczna nawet w przypadku, gdy nie są one technicznie sprawne. Demagnetyzacja polega na bezpowrotnym skasowaniu zapisanych informacji demagnetyzerem. Nośniki zostają poddane silnemu impulsowi magnetycznemu. Impuls ten niszczy wszystkie zapisy, które dokonane są w warstwie magnetycznej nośnika. Po przeprowadzeniu demagnetyzacji, dane zostają bezpowrotnie utracone.

Zobacz, w jaki sposób świadczymy usługi niszczenia danych