Green IT Focus: KoldProfile – badanie systemu chłodzenia w CPD

16.06.2009

16 czerwca 2009

Aktualności| Green data center

Diskus Polska wprowadził do oferty usługę KoldProfile, polegającą na badaniu efektywności chłodzenia w centrum przetwarzania danych. Na podstawie trzech głównych wytycznych specjaliści Diskus są w stanie określić kondycję oraz sprawność systemu chłodzenia w oparciu o publikowane standardy organizacji ASHRAE oraz Uptime Institute:

  • Data Center Hotspots: temperatura i wilgotność względna
  • Bypass Airflow: aby odzyskać recyrkulowany przepływ klimatyzowanego powietrza
  • Cooling Margin Available: dostępny margines chłodzenia, aby ochłodzić wyposażenie dodatkowe

Badanie systemu chłodzenia: usługa zajmuje w przybliżeniu około 1-2 godziny w zależności od wielkości centrum przetwarzania danych i obejmuje czynności:

  • Określenie ilości i rozmiarów otworów w technicznej podłodze podniesionej, by wyznaczyć odsetek recyrkulacji powietrza
  • Określenie temperatur wlotu powietrza dla wyznaczenia obecności hotspotów
  • Określenie wilgotności względnej w znalezionych hotspotach
  • Określenie wydajności jednostki chłodzącej w kW
  • Określenie wydajności przepływu powietrza jednostki chłodzącej w CFM (cubic feet per minute – stopy sześcienne na minutę)
  • Określenie obciążenia sprzętu w szafie w kW
  • Określenie obecności utajnionego chłodzenia (latent cooling)

Elżbieta Jaworska