Green IT Focus: Przepust kablowy CoolControl

21.09.2009

21 września 2009

Aktualności| Green data center

CoolControl służy do uszczelniania przejść kablowych w technicznych podłogach podniesionych w centrach przetwarzania danych. To nowy produkt w ofercie DISKUS Polska, zgodny z ideą green IT.

Przepusty CoolControl zwiększają możliwości istniejącej instalacji chłodniczej, ograniczają konieczność zakupu dodatkowych jednostek chłodzących, zwiększają niezawodność pracującego sprzętu i wydłużają jego żywotność, zwiększają ciśnienie statyczne pod technicznymi podłogami podniesionymi co pozwala na odpowiednie zarządzanie obiegiem powietrza w obrębie szaf. Zastosowanie zgodne z dobrymi praktykami cold aisle/hot aisle.

Cechy przepustów CoolControl:

  • uszczelniają przejścia kablowe w technicznych podłogach podniesionych przy wykorzystaniu różnej wielkości włókien wielowarstwowych,
  • włókna mają sztywną konstrukcję, potrzebne jest użycie niewielkiej siły, aby przeprowadzić przez nie kable,
  • włókna zmniejszają napięcie statyczne do bezpiecznych wartości,
  • wyprofilowane obrzeże przepustu zabezpiecza kable przed uszkodzeniami podczas instalacji,
  • szystkie metalowe elementy pokryte są warstwą tlenku aluminium, aby przeciwdziałać korozji,
  • wytrzymałe i odporne na uderzenia.

Elżbieta Jaworska