Green IT Focus: SysGuard 6001 – kontrola parametrów data center

26.02.2010

Aktualności| Green data center

Firma Diskus Polska wprowadziła do oferty SysGuard 6001 – innowacyjne rozwiązanie firmy Exagate do monitorowania, zarządzania oraz informowania o zagrożeniach w centrum przetwarzania danych.

SysGuard 6001 to urządzenie zapewniające pomiar temperatury, wilgotności, poziomu wody i zapylenia. Oferuje czujniki ognia, dymu, kontrolę nieautoryzowanego dostępu, pomiar napięcia, natężenia prądu oraz stanu baterii UPS. Zapewnia dostęp do wszystkich czujników via IP.

W przypadku przekroczenia ustalonych w systemie wartości określonych współczynników urządzenie wysyła powiadomienia do wybranych jednostek za pomocą SMS-a, poczty elektronicznej, komunikatów ekranowych. Istnieje możliwość określenia grupy odbiorców powiadomienia oraz odpowiednich automatycznych działań podejmowanych w przypadku alarmu, takich jak: aktywacja klimatyzatorów, systemu awaryjnego zasilania, kamer IP. Wszystkie zdarzenia urządzenie eksportuje do arkusza Excel.

System składa się z podstawowego modułu zarządzającego 6001 oraz opcjonalnych modułów:

 • SG 6010 – czujnik temperatury i wilgotności* SG 6020 – czujnik temperatury
 • SG 6030 – czujnik wody* SG 6040 – czujnik napięcia, natężenia i częstotliwości prądu
 • SG 6050 – sensor ogólnej obsługi UPS
 • SG 6060 – moduł LCD do informowania o stanie systemu
 • SG 6070 – moduł rozszerzający (przy zapotrzebowaniu na większą liczbę czujników)
 • SG 6081 – czujnik ognia, dymu, ruchu* SG 6090 – zewnętrzny moduł sterujący (oświetlenie, klimatyzacja, zasilanie, sterowanie urządzeniami)
 • SG 6100 – moduł informacyjny „wieża sygnałowa”
 • GSM Module – moduł informacyjny SMS* E-mail Alarm – moduł informacyjny e-mail (zaimplementowany w oprogramowaniu)

Produkty dodatkowe:

Smart Power 5001 – zaawansowane urządzenie do zarządzania zasilaniem w data center. Umożliwia zdalne sterowanie zasilaniem maksymalnie 80 urządzeń sieciowych. Może być połączony z czujnikiem wilgotności i temperatury oraz systemem alarmowym, co zapewnia większą automatyzację zarządzania energią. Oprogramowanie zgodne jest z ideą open source.

Smart Cabinet – profesjonalna szafa serwerowa, która zapewnia bezpieczeństwo urządzeń sieciowych w serwerowni. Jej główne atuty:

 • zamykanie oraz otwieranie możliwe tylko poprzez interfejs systemu lub kod,
 • system automatycznego zamykania,
 • pełna kontrola dostępu z możliwością raportowania (eksport do formatu Excel),
 • wbudowane czujniki temperatury i wilgotności,
 • pełna kompatybilność z SysGuard 6001 oraz Smart Power 5001,
 • zabezpieczenie alarmowe.

Elżbieta Jaworska