Green IT Focus: Wszystko dla centrów danych – oferta green IT w Polsce

09.03.2010

9 marca 2010

Raporty| Green data center| Rynek

Centra przetwarzania danych to miejsca, gdzie najbardziej skomasowane są rozwiązania green IT i gdzie najłatwiej zobaczyć globalne korzyści z ich stosowania. Można bowiem oszacować pełne koszty zużycia energii elektrycznej i oszczędności wynikające z ograniczenia tego zużycia przeliczane na zmniejszenie emisji CO2. Nic więc dziwnego, że oferta green IT dla data center jest tak bogata.

Układy zasilania

Kwestie układów zasilania są niezwykle istotne w centrum przetwarzania danych ze względu na konieczność zapewnienia nieprzerwanej pracy. Na szczęście polski rynek ma bogatą ofertę w tym zakresie (…) Firma DISKUS Polska dostarcza rozwiązania zasilające – szynoprzewody Starline produkcji Universal Electric.

Akcesoria do optymalizacji DC

Firma DISKUS Polska ma bardzo szeroką ofertę do optymalizacji działania centrum przetwarzania danych. W 2009 r. wprowadziła na polski rynek przepusty kablowe do podniesionych podłóg technicznych – KoldLok (firmy Upsite Technologies), CoolControl, płyty perforowane – CoolTile, panele zaślepiające do szaf rackowych – HotLok (Upsite Tech.), kurtyny powietrzne do podniesionych podłóg technicznych – Plenaform, zabezpieczenia okablowania strukturalnego – Cablelay. Ceny zależą od wielkości zamówienia.Szczotkowe przepusty kablowe KoldLok przeznaczone są do uszczelniania otworów na kable w podłogach podniesionych. 50-80% klimatyzowanego powietrza nie jest w stanie osiągnąć odpowiedniego ciśnienia przepływu ze względu na nieuszczelnione otwory oraz przejścia w podłogach i nie dociera do chłodzonych serwerów. To utracone powietrze, opisywane jako bypass airflow, powoduje powstawanie tzw. hot-spotów, zmniejsza efektywność jednostek chłodzących i podwyższa koszty całej infrastruktury. Poprzez uszczelnienie kabli przepustami do podłóg podniesionych KoldLok można poprawić wydajność chłodzenia w całym data center.Korzyści: zmniejszenie zjawiska niekontrolowanego przepływu powietrza przez przejścia kablowe, zwiększenie wydajności jednostek chłodzących, poprawa niezawodności sprzętu i wydłużenie jego żywotności, podwyższenie ciśnienia statycznego pod podłogą podniesioną a tym samym sprawniejsze dostarczanie chłodnego powietrza przez perforowane otwory w taflach podłogowych i kratki podłogowe.Przepusty łatwo integrują się z podłogą podniesioną (nie mają luźnych lub częściowo przymocowanych części, które mogłyby się oddzielić lub odpaść), zapewniają oporność dla rozproszonego systemu statycznego. Spełniają wymogi europejskiej dyrektywy 2002/95/EC, która ogranicza użycie niebezpiecznych materiałów (RoHS) w produkcji osprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz dyrektywy NFPA 75 sekcja 5-4.4

Monitoring środowiska

Nawet najbardziej precyzyjne urządzenia zasilające i chłodzące nie zapewnią właściwej pracy data center, jeśli nie będą stale kontrolowane jego parametry, takie jak temperatura, ciśnienie, obciążenie mocą. Z pomocą w takim przypadku służą systemy do monitoringu i diagnozowania (…) Raritan Dominion – oferowane przez DISKUS Polska urządzenie do monitorowania środowiska w centrach danych – umożliwia zdalną kontrolę poboru mocy całego urządzenia oraz poszczególnych gniazdek w czasie rzeczywistym. Można również podłączać do niego opcjonalne czujniki zewnętrzne, np. temperatury i wilgotności.

Usługi dla data center

(…) DISKUS Polska  oferuje usługi zmniejszające koszty utrzymania infrastruktury data center. KoldWorks to zestaw wyspecjalizowanych usług inżynieryjnych, połączonych z edukacją. KoldCheck – usługi diagnostyczne, badanie kluczowych warunków w data center, określanie np. sposobów zoptymalizowania istniejącego systemu chłodzenia. KoldProfile – badanie systemu chłodzenia w CPD w oparciu o publikowane standardy organizacji ASHRAE oraz Uptime Institute. KoldSeminar – szkolenia z zakresu efektywnego chłodzenia CPD.

Fragmenty artykułu Pan Elżbiety Jaworskiej “Wszystko dla centrów danych – oferta green IT w Polsce -cz.2”. www.greenitfocus.pl