Green IT Focus: „Zielone” usługi – oferta green IT w Polsce

15.06.2010

15 czerwca 2010

Raporty| Ekologiczne rozwiązania IT| Rynek

„Zielone” technologie i usługi w dłuższej perspektywie staną się jednym z głównych źródeł rozwoju gospodarczego – twierdzą analitycy. Według badań przeprowadzonych przez Management Information Services „zielony” przemysł przyniósł w USA w 2007 r. 1 mld USD dochodu oraz stworzył ponad 9 mln nowych miejsc pracy. Zgodnie z prognozami w 2030 r. w przemyśle związanym z ekologią powinno znaleźć pracę ponad 37 mln osób, które wypracują zysk ponad 4 mld USD.

Dla data center

(…) Firma DISKUS Polska zapewnia usługi zmniejszające koszty utrzymania infrastruktury data center.

KoldWorks – zestaw wyspecjalizowanych usług inżynieryjnych, połączonych z edukacją. KoldCheck – usługi diagnostyczne, badanie kluczowych warunków w data center, określanie np. sposobów zoptymalizowania istniejącego systemu chłodzenia. Po zakończeniu wewnętrznej kontroli przedstawione zostaje szczegółowe opracowanie, rekomendacje oraz zalecenia, które pozwolą usunąć istniejące problemy, a tym samym zmniejszą koszty utrzymania infrastruktury. KoldProfile – badanie systemu chłodzenia w CPD w oparciu o publikowane standardy organizacji ASHRAE oraz Uptime Institute. KoldSeminar – szkolenia z zakresu efektywnego chłodzenia CPD, skutkujące poprawą wydajności.

Zielone branże

(…) DISKUS Polska to dostawca rozwiązań i usług dla sektora użyteczności publicznej (35%), dla finansów i bankowości (25%), sektora publicznego (15%) oraz przemysłu (5%). Z rozwiązań firmy D-Link (Polska) korzysta sektor małych i średnich przedsiębiorstw – SMB (40%), sektor publiczny (20%), przemysł (20%), finanse i bankowość (10%) oraz sektor użyteczności publicznej (10%).

Fragmenty artykułu Pan Elżbiety Jaworskiej “Wszystko dla centrów danych – oferta green IT w Polsce -cz.5”. www.greenitfocus.pl