ITfocus: KoldBlox Inventory DC Manager – zarządzanie infrastrukturą data center

01.09.2014

Autor: Wojciech Urbanek

 

DISKUS Polska wprowadza do sprzedaży KoldBlox Inventory DC Manager.To system służący do zarządzania infrastrukturą zainstalowaną w pomieszczeniach Data Center, zapewniający każdemu użytkownikowi dostęp do poszczególnych funkcji według nadanych mu uprawnień.

Oprogramowanie składa się z niezależnych modułów, dzięki którym jest bardzo elastycznym systemem wspierania nadzoru nad Data Center. Najważniejszym i najistotniejszym jest moduł serwisu. Umożliwia on stworzenie szczegółowej bazy danych całego wyposażenia serwerowni wraz z określeniem powiązań pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

KoldBlox Inventory DC Manager jest w pełni przystosowany do instalacji i pracy w chmurze. Takie rozwiązanie zapewnia Klientowi całkowite bezpieczeństwo działania samego oprogramowania, jak i utworzonych za jego pomocą danych. Warto podkreślić, że system zainstalowany i uruchomiony w chmurze gwarantuje nieprzerwany, całodobowy dostęp do swojego interfejsu z dowolnego, podłączonego do internetu urządzenia, które posiada przeglądarkę. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy dana organizacja dysponuje rozproszoną infrastrukturą Data Center lub gdy przydział poszczególnych zadań realizowany i nadzorowany jest przez firmy zewnętrzne (np. przez firmy zajmujące się okresową konserwacją zainstalowanego w serwerowni wyposażenia). Jedną z wielu wartości dodanych (dotyczących uruchomienia oprogramowania w chmurze) jest kompleksowa bezawaryjność proponowanego rozwiązania oraz uniezależnienie jego działania od funkcjonowania samej serwerowni w danej organizacji.KoldBlox Inventory DC Manager zorganizowany w chmurze idealnie wpisuje się w ideologię Green IT oraz Optimize IT.

KoldBlox Inventory DC Manager sprzedawany jest w formie licencji na serwer i licencji na użytkownika.