ITWIZ: DISKUS Polska pracuje nad rozwiązaniem do niszczenia danych z nośników pamięci flash

14.01.2019

DISKUS Polska podpisał umowę z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju na dofinansowanie projektu, obejmującego przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem prototypu urządzenia do kasowania danych z nośników pamięci Flash. Wartość projektu to prawie 3,6 mln zł, a wkład Funduszy Europejskich to prawie 2,5 mln zł.

„Pozyskane środki do dla nas duża szansa na stworzenie unikatowej metody niszczenia danych z nośników typu Flash. Obecnie skuteczne i w pełni bezpieczne usuwanie informacji z telefonów komórkowych, dysków SSD czy pen-drive’ów możliwe jest jedynie poprzez fizyczne ich zniszczenie. Jest to związane z technologicznym zaawansowaniem budowy nośników SSD/Flash. Naszym celem jest wyprodukowanie urządzenia, emitującego swego rodzaju impuls, który skutecznie zniszczy strukturę kości pamięci Flash/SSD, a komponenty z którego wykonany jest dany produkt, będą mogły zostać poddane procesowi pełnego recyclingu. Jesteśmy przekonani, iż tego typu urządzenia będziemy w przyszłości z powodzeniem sprzedawać nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, poprzez ciągle rozbudowywaną sieć naszych partnerów” – mówi Tomasz Filipów, dyrektor zarządzający DISKUS Polska.

Projekt realizowany będzie w nowym laboratorium badawczo-rozwojowym D.LAB, które firma DISKUS Polska uruchomiła początkiem 2018 roku. Projekt obejmował będzie 4 zadania, w tym zadanie nr 1 w ramach badań przemysłowych, związanych z opracowaniem założeń urządzeń oraz zadanie nr 2 i 3 w ramach prac rozwojowych związanych z opracowaniem i przetestowaniem wstępnej i finalnej wersji prototypu. Zadanie 4 będzie związane z przeprowadzeniem prac przedwdrożeniowych.

W ramach projektu zaangażowana zostanie wyspecjalizowana jednostka naukowa, której zlecone zostanie wykonanie części prac. Kadrę badawczą firmy stanowić będą obecni pracownicy działu R&D oraz nowo zatrudnione 4 osoby.

Projekt badawczo-rozwojowy zakończy się wdrożeniem bezpośrednio w firmie DISKUS Polska, która na bazie wyników uruchomi usługi kasowania danych oraz produkcję urządzeń do niszczenia danych z nośników typu flash dla swoich przyszłych i obecnych Klientów (obecnymi odbiorcami produktów są firmy z Polski oraz 30 krajów na całym świecie).

źródło: www,itwiz.pl