KOLDLOK – najnowsza instalacja Fujitsu – czysta oszczędność!

02.04.2009

Najnowsza instalacja Fujitsu – KOLDLOK – gwarancja oszczędności i zwrotu kosztów inwestycji!

Jeden ze światowych potentatów rozwiązań w branży danych, Fujitsu Services, przedstawia kolejne rozwiązanie dla firm. Szczotkowy przepust kablowy KoldLok gwarantuje oszczędności energii oraz zwrot kosztów inwestycji już w ciągu sześciu miesięcy od momentu zainstalowania.

Dokładna kontrola przepływu powietrza w szczotkowym przepuście kablowym KoldLok daje możliwość spożytkowania zaoszczędzonej energii w dowolny sposób – podkreśla jedną z głównych zalet usługi Chris Flanagan, Manager Data Center Development w Fujitsu Services.Służący już ponad 200 średnim firmom z sektoru zarówno prywatnego, jak i publicznego, Fujitsu Services własne rozwiązania technologiczne stosuje również we własnych centrach, zmniejszając koszty utrzymania i energii. Już około 400 szczotkowych przepustów kablowych KoldLok jest zainstalowanych w dwóch z 30 centrów danych firmy Fujitsu.

Rezultaty zastosowania szczotkowych przepustów kablowych KoldLok to oszczędności rzędu 10 tys. funtów na samych rachunkach energii już w przeciągu pół roku! Koszty zużycia energii samych klimatozytorów zmniejszają się o 40-60%. Dzięki technologii EDP produkt jest przyjazny dla środowiska naturalnego.

KoldLok to korzyść dla każdego!

Klienta. Producenta. Środowiska.