Kupuj taśmy wraz z korzystną opcją na usuwanie danych!

16.06.2011

Wiele przedsiębiorstw boryka się z problem danych, które zmagazynowane na nośnikach muszą zostać bezpiecznie i bezpowrotnie usunięte. Instytucje i firmy zarządzające informacjami poufnymi obarczone są obowiązkiem ich kasowania. Dla jednostek zaufania publicznego, skuteczne zniszczenie danych jest jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa organizacji oraz jej klientów. Nieudane, a więc nieskuteczne usunięcie informacji może wpłynąć na negatywny wizerunek a nawet przysporzyć jej wielu problemów prawnych.

Teraz przy zakupie taśm w naszej firmie, masz możliwość wykupienia atrakcyjnej cenowo polisy na profesjonalne usunięcie danych oraz utylizację nośników. Za dodatkową opłatą 13 PLN netto/nośnik, masz gwarancję skutecznego pozbycia się informacji z kaset lub dysków twardych w przyszłości!

O szczegóły i regulamin pytaj Managera Handlowego DISKUS Polska.

Przypominamy, iż nasza firma dzięki ciągłym pracom w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością uzyskała certyfikat ISO 9001:2008. Zapewnia on rzetelną, systemowo nadzorowaną realizację wszystkich czynności, mających wpływ na jakość oferowanych usług usuwania informacji z nośników danych oraz ich utylizacji. W razie konieczności, wynikających z wewnętrznych regulacji zleceniodawcy, przedstawimy również potwierdzenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, tajne oraz ściśle tajne.

Zapoznaj się ze szczegółowym opisem usługi usuwania informacji/demagnetyzacji oraz utylizacji nośników w DISKUS Polska!