Monitoring data center- nowe Case Study!

13.02.2013

Monitoring data center – case study

Celem opracowania jest wskazanie wzorcowego użycia systemu monitoringu parametrów środowiskowych (EMS) w komorze serwerowej średniej wielkości.Dane odnoszą się do konkretnej instalacji w Polsce, która wykonana została zgodnie z wytycznymi producenta przez wykwalifikowanych monterów.

WSTĘP
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wzorcowego użycia systemu monitoringu parametrów środowiskowych (EMS) w komorze serwerowej średniej wielkości. Poniższe dane odnoszą się do konkretnej instalacji w Polsce, która wykonana została zgodnie z wytycznymi producenta przez wykwalifikowanych monterów.

Pomieszczenie serwerowe o powierzchni 150m², wyposażone w 72 szafy rack 42U zabudowane sztywno w trzech zimnych korytarzach składających się z dwóch rzędów po 12 szaf. Za chłodzenie pomieszczenia odpowiada 6 szaf klimatyzacji precyzyjnej, których wyjścia nawiewowe skierowane są pod rzędy szaf.

MONITORING DATA CENTER  – SYSTEM MONITORINGU
Do zarządzania centralnego wykorzystany został główny moduł zarządzający Exagate SysGuard 6001, który zbiera i przetwarza informacje z zestawu dedykowanych czujników i modułów zewnętrznych.
Zainstalowano następujące elementy systemu:

 • SYSG6001 – moduł główny SysGuard 6001
 • SYSG6010 – czujnik temperatury i wilgotności
 • SYSG6030 oraz SYSG6035 – czujnik zalania (moduł wejściowy oraz przewód aktywny 5m)
 • SYSG6170 – czujnik przepływu powietrza
 • SYSG6050 – moduł integracji RS-232 do komunikacji z CRAC
 • SYSG6070 – moduł rozszerzający
 • SYSG6081 – moduł suchego kontaktu
 • SYSG6140 oraz SYSGAC08 – moduł zbliżeniowy wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych
 • SYSGAC01 – modem GSM
 • SYSGAC04 – czujnik dymu

Na Rys. 2 kolorem żółtym zaznaczono rozmieszczenie poszczególnych czujników.

Schemat ideowy połączeń między modułem głównym i pozostałymi elementami systemy przedstawiony został na Rys. 3.

OPIS INSTALACJI
Moduł główny 6001 wraz z modemem GSM zainstalowany został w szafie R4.1, w której zlokalizowano także główny panel połączeniowy do obsługi wszystkich szaf w pomieszczeniu. Rozmieszczenie poszczególnych czujników:

 • czujniki temperatury i wilgotności (dwie sztuki na szafę – poziom 10U oraz 40U) umieszczone zostały na frontach szaf parzystych w rzędach parzystych oraz na frontach szaf nieparzystych w rzędach nieparzystych – 72 sztuki,
 • czujniki przepływu powietrza umieszczone zostały pod kratami wentylacyjnymi na środku każdego zimnego korytarza na wysokości szaf 1, 6 oraz 11 – 9 sztuk,
 • czujniki dymu zostały zamontowane na tych samych poziomach co czujniki przepływu powietrza, tyle tylko, że w miejscach pod dachem zimnego korytarza – 9 sztuk,
 • czujniki zalania wraz z 5m przewodami aktywnymi zostały zainstalowane dookoła cokołu każdej z szaf klimatyzacyjnych (SK) na poziomie podłogi właściwej – 6 sztuk,
 • moduły komunikacji z CRAC zostały zainstalowane bezpośrednio w szafach klimatyzacyjnych – 6 sztuk
 • moduły zbliżeniowe wraz z czytnikami kart magnetycznych zostały zainstalowane podwójnie na każdym z wejść / wyjść do zimnego korytarza – 12 sztuk.

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM
Moduł główny SysGuard 6001 posiada zaimplementowane oprogramowanie WebPack służące do zarządzania całością systemu. Za jego pomocą ustawiono wartości krytyczne i graniczne dla czujników temperatury / wilgotności (wartości optymalne dla zimnego korytarza T=20…24°C, H=40…60%) oraz przepływu powietrza. W przypadku przekroczenia ustalonych wartości granicznych system wysyła o nich powiadomienia do wcześniej zdefiniowanych odbiorców za pomocą poczty e-mail oraz SMS (poprzez zewnętrzny modem GSM). W taki sam sposób system reaguje na sygnały z czujników zalania oraz dymu.

Dzięki możliwości wprowadzenia pełnej automatyki zarządzania możliwe było także powiązanie odczytów czujników temperatury / wilgotności z modułami komunikacji z CRAC: w przypadku gdy temperatura w zimnym korytarzu podniesie się powyżej wartości 25°C – system EMS wysyła do odpowiednich szaf klimatyzacyjnych żądanie obniżenia temperatury powietrza na wyjściu lub też zwiększenia obrotów wentylatorów. Wprowadzenie takiej funkcjonalności wyklucza możliwość spóźnionej reakcji na wystąpienie warunków niepożądanych poprzez eliminację czynnika ludzkiego.
System umożliwia także logowanie zmian wartości odczytywanych ze wszystkich czujników dzięki czemu użytkownicy mają wgląd w dane historyczne. Podobnie rozwiązane jest rejestrowanie wejść / wyjść ze stref na czujnikach 6140.

Łukasz Pyrtko
DISKUS Polska

Łukasz Pyrtko jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, od 2004 związany z branżą IT a od 2009 odpowiedzialny w DISKUS Polska za dział DATA CENTER .