NetWorld Online DN – Diskus Polska: Nowości dla centrów danych

28.07.2009

Spółka Diskus Polska poszerzyła ofertę produktów o bariery powietrzne Plenaform dla centrów danych oraz urządzenie do monitorowania zasilania i środowiska – Raritan Dominion PX.

Bariery powietrzne Plenaform dedykowane są do montażu i pracy pod technicznymi podłogami podniesionymi w centrach przetwarzania danych. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest wydzielenie i zamknięcie stref przeznaczonych do obiegu zimnego powietrza w strefie podpodłogowej. Kurtyny mogą być montowane również nad szafami w celu wytworzenia odpowiednich korytarzy cieplnych doprowadzających ogrzane powietrze do klimatyzatorów.

Bariery Plenaform są skalowalne, dzięki czemu sekcje mogą być łączone lub demontowane, tak by spełnić wymogi odpowiedniej wysokości lub szerokości. Mogą być montowane pod każdym kątem, tworząc tym samym korytarze dopasowane do istniejącej struktury podłogi oraz systemu chłodzenia, włączając w to montaż na zewnątrz lub do wewnątrz wsporników podłogi podniesionej.

Bariera powietrzna Plenaform posiada specjalne otwory rozmieszczone wzdłuż materiału, z którego wykonana jest bariera, co umożliwia przymocowanie jej w dowolnym miejscu, jak i na dowolnej wysokości lub szerokości tam, gdzie również przytwierdzone są kable. Wykonana jest z obojętnych związków polipropylenowych (opóźniających palenie), nieprzewodzących oraz niehigroskopijnych (nie wchłaniających wilgoci z powietrza). Rozwiązanie spełnia wymogi RoHS oraz WEEE, ma dwuletnią gwarancję.

Raritan Dominion PX jest zaawansowaną jednostką PDU (Power Distribution Unit). Zarządzanie poprzez Dominion PX pozwala administratorom IT na bezpieczne reboot’owanie oraz włączanie/wyłączanie serwerów i innych urządzeń sieciowych z odległego miejsca. Dodatkowo, użytkownicy mogą monitorować pobór prądu aż do miejsca podłączenia zasilania. Używając portu szeregowego lub dostępu IP, administratorzy mogą zdalnie zarządzać urządzeniami PDU Dominion PX na poziomie poszczególnych gniazdek. Istnieje możliwość sekwencyjnego włączania i wyłączania oraz restartowania urządzeń podpiętych do jednego lub wielu wybranych gniazdek. Funkcja tworzenia wirtualnych grup gniazdek, należących do jednej lub wielu jednostek dystrybucji zasilania, pozwala dla przykładu na równoczesne restartowanie całej grupy serwerów dostarczających te same usługi.

Urządzenie zapewnia 256-bitowe sprzętowe szyfrowanie AES. Dodatkowo zastosowano autoryzację z możliwością wymuszania silnych haseł. Dominion PX ma również wbudowaną zaporę ogniową i oferuje wsparcie dla zewnętrznych usług autoryzacji. W przełączniku zaimplementowano rozbudowany i intuicyjny system nadawania uprawnień użytkownikom i grupom – do operacji na poziomie poszczególnych gniazdek włącznie. Jednostki zarządzania zasilaniem Dominion PX PDU występują w kilkunastu różnych modelach i zawierają od ośmiu do dwudziestu gniazdek. Jako wyposażenie dodatkowe, dostępne są również czujniki temperatury i wilgotności.