Norma DIN 66399

01.02.2017

Norma DIN 66399 definiuje stopnie bezpieczeństwa dla wszystkich współczesnych nośników danych. Zastępuje normę DIN 32757, opisując wymagania dotyczące urządzeń i procesów niszczenia nośników danych. Norma ta została opracowana przez Standards Committee for Information Technology and Applications (Komitet Normalizacyjny ds. Technik Informacyjnych i ich Zastosowań.

 

Norma DIN 66399 – wymóg ochrony danych dzieli się na trzy klasy:

Klasa 1: Podstawowa ochrona wymagana dla danych wewnętrznych firmy.
Informacje te są przeznaczone i dostępne dla większych grup. Ich rozpowszechnienie tylko w pewnym stopniu odbiłoby się negatywnie na działalności przedsiębiorstwa. Ochrona danych osobowych musi być zagwarantowana.

Klasa 2: Duże wymagania ochrony dla wrażliwych danych, które są przeznaczone dla wąskiego grona osób.
Nieuprawnione rozpowszechnienie mogłoby mieć znaczący wpływ na dzielność przedsiębiorstwa i może naruszać zobowiązania umów prawnych. Ochrona danych osobowych musi sprostać wysokim wymaganiom.

Klasa 3: Bardzo duże wymagania ochrony dla danych poufnych i tajnych danych z ograniczeniem do wąskiej grupy autoryzowanego dostępu.
Nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować poważne (znaczące dla dalszego istnienia przedsiębiorstwa) konsekwencje i mogłoby naruszać tajemnice handlowe, umowy i przepisy prawa. Ochrona danych osobowych musi być bezwzględnie zagwarantowana. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia oraz dla wolności osobistej.

 

Sześć rodzajów nośników danych według normy DIN 66399
Norma dzieli różne nośniki danych na 6 kategorii. Każda kategoria posiada wyjaśnienie, w jakich formatach występują dane.

 

P- Informacje w oryginalnym rozmiarze ( np papier, film rentgenowski, druki)

O – Optyczne nośniki danych

T – Magnetyczne nośniki danych

E – Elektroniczne nośniki danych

F – Informacje w zmniejszonej postaci (np film)

H – Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych

 KLASA NISZCZENIA         ROZMIAR NOŚNIKA
P-1  Szerokość paska maks. 12mm
P-2  Szerokość paska maks. 6 mm
P-3  Powierzchnia ścinka maks. 320 mm² lub pasek o szer. maks. 2 mm
P-4  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm² lub pasek o szer. maks. 6 mm
P-5  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm² lub pasek o szer. maks. 2 mm
P-6  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm² lub pasek o szer. maks. 1 mm
P-7  Powierzchnia ścinka maks. 5 mm² lub pasek o szer. maks. 1 mm
F-1  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²
F-2  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²
F-3  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²
F-4  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²
F-5  Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm²
F-6  Powierzchnia ścinka maks. 1 mm²
F-7  Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm²
O-1  Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm²
O-2  Powierzchnia ścinka maks. 800 mm²
O-3  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²
O-4  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²
O-5  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²
O-6  Powierzchnia ścinka maks. 5 mm²
O-7  Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm²
T-1  Mechanicznie niesprawny (uszkodzony)
T-2  Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm²
T-3  Powierzchnia ścinka maks. 320 mm²
T-4  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²
T-5  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²
T-6  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²
T-7  Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm²
H-1  Niesprawny mechanicznie i elektronicznie
H-2  Uszkodzony
H-3  Zdeformowany
H-4  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany,powierzchnia ścinkamaks. 2000 mm²
H-5  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany,powierzchnia ścinkamaks. 320 mm²
H-6  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany,powierzchnia ścinkamaks. 10 mm²
H-7  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany,powierzchnia ścinkamaks. 5 mm²
E-1  Niesprawny mechanicznie i elektronicznie (uszkodzony)
E-2  Pocięty na części
E-3  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²
E-4  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²
E-5  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²
E-6  Powierzchnia ścinka maks. 1 mm²
E-7  Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm²