Opracowanie urządzeń do niszczenia danych z nośników pamięci flash

12.12.2018

DISKUS Polska od lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Jest ona związana głównie z zagadnieniami usuwania danych z nośników takich jak: dyski SSD, pendrive czy też bardzo rozpowszechnionych urządzeń mobilnych. Firma zrealizowała m.in. projekt badawczo-rozwojowy związany z budową demagnetyzera do bezpowrotnego niszczenia danych cyfrowych Prodevice ASM120.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem prototypu urządzenia do kasowania danych z nośników pamięci flash. Projekt realizowany będzie w nowym laboratorium badawczo-rozwojowym które firma DISKUS Polska uruchomiła na przełomie 2017 i 2018 roku. Projekt obejmował będzie 4 zadania, w tym zadanie nr 1 w ramach badań przemysłowych związanych z opracowaniem założeń urządzeń oraz zadanie nr 2 i 3 w ramach prac rozwojowych związanych z opracowaniem i przetestowaniem wstępnej i finalnej wersji prototypu. Zadanie 4 będzie związane z przeprowadzeniem prac przedwdrożeniowych.

W ramach projektu zaangażowana zostanie wyspecjalizowana jednostka naukowa, której zlecone zostanie wykonanie części prac. Kadrę badawczą firmy stanowić będą obecni pracownicy działu B+R oraz nowo zatrudnione 4 osoby.

Projekt badawczo-rozwojowy zakończy się wdrożeniem bezpośrednio w firmie DISKUS Polska, która na bazie wyników uruchomi usługi kasowania danych oraz produkcję urządzeń dla swoich przyszłych i obecnych klientów (obecnymi odbiorcami produktów są firmy z Polski oraz 30 krajów na całym świecie).

Wartość projektu: 3,585,366.18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2,491,222.06 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.