Polska firma pomoże w opracowaniu systemu odzyskiwania pierwiastków ziem rzadkich

05.04.2023

DISKUS Polska Sp. z o.o. jest uczestnikiem europejskiego projektu REEPRODUCE: “Dismantling and recovery of Rare Earth Elements from End-of-life products for the European Green Transition” (Demontaż i odzyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich z produktów wycofanych z eksploatacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu). Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa w wysokości ponad 10 mln €.

Założone w Europie cele w zakresie energii i klimatu są w dużym stopniu uzależnione od surowców o znaczeniu krytycznym, takich jak pierwiastki ziem rzadkich (Rare Earth Elements REE). Obecnie Europa niemal w 100% zależy od REE importu i nie ma gotowych do wprowadzenia na rynek substytutów. Projekt REEPRODUCE ma na celu opracowanie pierwszego europejskiego systemu odzysku metali ziem rzadkich tzw. REE-recykling. Założeniem projektu jest opracowanie systemu odzyskiwania REE w skali przemysłowej po konkurencyjnych kosztach w porównaniu z produkcją pierwotną REE w Chinach, przy zachowaniu ochrony środowiska i przyjaznych oraz społecznie zrównoważonych technologii.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE. Może on powodować poważne problemy dla środowiska i zdrowia, jeżeli odpowiednio się nimi nie gospodaruje. Produkcja nowoczesnej elektroniki wymaga wykorzystania rzadkich i drogich zasobów, a zatem recykling tych urządzeń przynosi oczywiste korzyści.

Uruchomiony projekt to szansa na uniezależnienie się od chińskiego monopolu na metale ziem rzadkich i jednocześnie wsparcie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, w której cały materiał odpadowy jest ponownie wykorzystywany.
Zobacz również: Rozwój elektromobilności to również więcej stacji ładowania

W skład konsorcjum projektowego wchodzi 15 partnerów z 8 krajów UE. Podmioty te reprezentują zarówno przemysł jak i naukę. DISKUS Polska jest jednym z konsorcjantów projektu. Do głównych zadań firmy należy dostarczenie partii rozdrobnionych dysków twardych oraz wspólne opracowanie procesu oddzielania materiału na bazie neodymu (metalu ziem rzadkich) od rozdrobnionych komponentów. DISKUS Polska jest jedyną polską firmą, która bierze udział w tym prestiżowym projekcie.

Autor: Michał Skwarek

Źródło: www.ekoguru.pl