REEPRODUCE – prestiżowy projekt UE

23.06.2022

Z dumą informujemy, że DISKUS Polska (producent urządzeń ProDevice) jest uczestnikiem europejskiego projektu REEPRODUCE: “Dismantling and recovery of Rare Earth Elements from End-of-life products for the European Green Transition” (Demontaż i odzyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich z produktów wycofanych z eksploatacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu).

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa. Umowa o grant nr 101057733.

Dofinansowanie UE: €10,051,919.50

Założone w Europie cele w zakresie energii i klimatu są w dużym stopniu uzależnione od surowców o znaczeniu krytycznym, takich jak pierwiastki ziem rzadkich (Rare Earth Elements REE). Obecnie Europa niemal w 100% zależy od REE importu i nie ma gotowych do wprowadzenia na rynek substytutów. Projekt REEPRODUCE ma na celu opracowanie pierwszego europejskiego systemu odzysku metali ziem rzadkich tzw. REE-recykling. Założeniem projektu jest opracowanie systemu odzyskiwania REE w skali przemysłowej po konkurencyjnych kosztach w porównaniu z produkcją pierwotną REE w Chinach, przy zachowaniu ochrony środowiska i przyjaznych oraz społecznie zrównoważonych technologii.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE. Może on powodować poważne problemy dla środowiska i zdrowia, jeżeli odpowiednio się nimi nie gospodaruje. Produkcja nowoczesnej elektroniki wymaga wykorzystania rzadkich i drogich zasobów, a zatem recykling tych urządzeń przynosi oczywiste korzyści.

Uruchomiony projekt to szansa na uniezależnienie się od chińskiego monopolu na metale ziem rzadkich i jednocześnie wsparcie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, w której cały materiał odpadowy jest ponownie wykorzystywany.

W skład konsorcjum projektowego wchodzi 15 partnerów z 8 krajów UE. Podmioty te reprezentują zarówno przemysł jak i naukę. DISKUS Polska jest jednym z konsorcjantów projektu. Do głównych zadań firmy należy dostarczenie partii rozdrobnionych dysków twardych oraz wspólne opracowanie procesu oddzielania materiału na bazie Nd od rozdrobnionych komponentów. Opracowana technologia zostanie wykorzystana w produkcji urządzeń do niszczenia dysków twardych (niszczarki dysków twardych ProDevice), które DISKUS Polska sprzedaje na całym świecie.

Więcej na: https://www.reeproduce.eu/

 

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.