Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: laptop

04.11.2014

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
na monolityczne stanowisko do niszczenia danych

 

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie konkursu MCP/2.1.A/12/2013/MA dofinansowanego w ramach MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy

Działanie 2.1 “Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Schemat A: “Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

przedmiot zapytania: laptop

 

zdecydowano o wyborze oferty firmy:

Cloudware Polska Sp. z o.o.
ul. Pory 59
02-757 Warszawa