Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: system z czujnikami temperatury i wilgotności na WiFi

12.11.2014

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
na system z czujnikami temperatury i wilgotności na WiFi

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie konkursu MCP/2.1.A/12/2013/MA dofinansowanego w ramach MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy

Działanie 2.1 “Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Schemat A: “Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

przedmiot zapytania: system z czujnikami temperatury i wilgotności na WiFi

zdecydowano o wyborze oferty firmy:

Prime Technologies
Jakub Michalak
ul. Krótka 2
45-301 Opole

Kryterium, które zostało wzięte pod uwagę: najniższa cena.