Spełniamy wymagania ISO 14001:2015

29.03.2023

Kwestie związane z ekologią są ściśle związane z naszą działalnością . Tym bardziej jesteśmy dumni z faktu, że nasza firma pomyślnie przeszła proces certyfikacji w zakresie spełnienia wymagań Standardu ISO 14001:2015 w zakresie:

  • Usług demagnetyzacji, niszczenia usuwania danych z nośników magnetycznych.
  • Usług przechowywania / archiwizacji / migracji danych.
  • Usług sprzątania i inwentaryzacji serwerowni.
  • Produkcji związanej z urządzeniami do demagnetyzacji, niszczenia i archiwizacji danych.
  • Usług związanych z serwisem urządzeń do demagnetyzacji i zabezpieczania / archiwizacji danych.
  • Usług związanych z instalacją i konfiguracją urządzeń do zabezpieczania / archiwizacji danych.
  • Usług związanych z niszczeniem pamięci elektronicznych, FLASH.

 

Program certyfikacji norma PN-EN ISO 14001 zawiera wymagania związane z systemem zarządzania środowiskowego. Głównym zadaniem normy jest wspieranie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom.