Trwałe kasowanie danych: Poświadczenie od ABW

14.02.2011

Trwałe kasowanie danych: Poświadczenie od ABW

Obecnie, znaczna część instytucji i przedsiębiorstw nie dba wystarczająco o bezpieczeństwo danych, którymi zarządza. A to wiąże się nie tylko z konsekwencjami finansowymi, ale również odpowiedzialnością karną. Dlatego, jeśli w przedsiębiorstwie lub instytucji istnieje konieczność skasowania informacji, warto zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy, świadczącej tego typu usługi. Należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów, zanim podejmie się decyzję o powierzeniu takiej firmie najważniejszej rzeczy w każdej organizacji – danych. Należy sprawdzić, czy konkretna firma posiada stosowne kompetencje, certyfikaty (np.ISO), zatwierdzone procedury wewnętrzne, referencje klientów, specjalizacje w zakresie kasowania danych, odpowiedni sprzęt wykorzystywany do demagnetyzacji/kasowania i odpowiednio przeszkolonych pracowników. Warto pamiętać, iż informacje chronione jako tajemnica służbowa powinny być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy, czyli takiej, która spełnia ustawowe wymogi w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Miło nam poinformować, iż na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228), Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła poszerzające postępowanie sprawdzające wobec pracownika DISKUS Polska, czego efektem było otrzymanie POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA NR V0001211P.
Dokument ten daje rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE.
Poświadczenie bezpieczeństwa jest gwarantem, iż w przypadku potrzeby dostępu do systemów Kontrahenta, współpraca zawsze opiera się na ściśle ustalonych zasadach, gwarantujących pełne bezpieczeństwo danych.

Jednocześnie informujemy, iż w razie konieczności, wynikających z wewnętrznych regulacji zleceniodawcy, przedstawimy również potwierdzenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne oraz ściśle tajne.

Trwałe kasowanie danych