Warsztaty “Disaster Recovery w erze Cloud”

03.09.2019

W imieniu firm Audytel oraz DISKUS Polska, mamy przyjemność zaprosić na spotkania, poświęcone strategii dla Storage i Disaster Recovery w erze Cloud. Podczas spotkania podzielimy się naszymi doświadczeniami, związanymi z nowymi wyzwaniami dot. bezpieczeństwa składowania danych oraz odzyskiwania po awarii. W szczegółach zostaną omówione interesujące studia przypadków w zakresie sposobu rozwiązania możliwych problemów w tym obszarze.

Wieliczka: 26.09.2019

DISKUS Polska Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1

Zgłoszenia pod adresem: [email protected]

Warszawa:10.10.2019

Audytel
ul. Ks. I. skorupki 5

Zgłoszenia pod adresem:[email protected]

W programie m.in.:

  • Czy przetwarzanie w chmurze zmienia podejście do Disaster Recovery?
  • Jak różni się Disaster Recovery w zależności od typu chmury (private, public, hybrid)?
  • Storage w dobie chmury.
  • Podejścia do realizacji Disaster Recovery.
  • Bezpieczeństwo danych w Disaster Recovery.
  • Case study – wybór dostawcy DR w chmurze.
  • Case study – co i ile kosztuje dla DR w chmurze.
  • Case study – budowa usługi DRaaS w grupie kapitałowej. Prelegenci:

Prelegenci:

Grzegorz Bernatek, Lead TMT Analyst, Audytel S.A.

Łukasz Pyrtko, Technical Director, DISKUS Polska

 

AGENDA

9:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:15 Powitanie
10:15 – 11:30
Sesja 1: Jak przetwarzanie w chmurze zmienia podejście do Disaster Recovery?
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:00 Sesja 2: Storage i bezpieczeństwo danych w dobie chmury
13:00 – 13:30 Sesja Q&A