Zapytanie ofertowe – system z czujnikami temperatury i wilgotności na WiFi

03.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu konkurs MCP/2.1.A/12/2013/MA dofinansowanego w ramach MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy

Działanie 2.1 “Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Schemat A: “Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

składamy niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące dostaw wyposażenia mobilnego laboratorium informatycznego.

Przedmiotem zapytania jest: system z czujnikami temperatury i wilgotności na WiFi

Szczegóły tutaj >>