Inteligentne listwy zasilające (iPDU) Raritan Dominion PX

Raritan

Jednostki zarządzania zasilaniem Dominion PX PDU występują w kilkunastu różnych modelach i zawierają od ośmiu do dwudziestu gniazdek. Istnieje możliwość nabycia modelu dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta.

Opis

Inteligentna jednostka dystrybucji zasilania Raritan Dominion PX w efektywny sposób pomaga w rozwiązywaniu problemów z zasilaniem w data center: zdalnie monitoruje pobór mocy i umożliwia sekwencyjne włączanie/włączanie urządzeń IT. Co więcej – po dołączeniu do urządzenia dodatkowych (max 16 w listwie) zewnętrznych czujników środowiskowych (wilgotności, temperatury, ciśnienia i przepływu powietrza ), Dominion PX z powodzeniem spełni funkcje jednostki monitorującej te parametry serwerowni. Dodatkowo istnieje możliwość podpięcia kamerki internetowej przez USB.

PDU zapewnia administratorom IT namierzanie i badanie nadmiarowego zużycia energii, wykrycie i naprawienie potencjalnego problemu. W wielu centrach przetwarzania danych można by lepiej wykorzystać zasoby energetyczne, gdyby tylko udało się określić pobór mocy poszczególnych urządzeń. Często bowiem okazuje się, że urządzenia pobierają około połowy wyspecyfikowanej przez producenta mocy.

Dominion PX gwarantuje bezpieczne zdalne zarządzanie zasilaniem. Używając portu szeregowego lub dostępu IP, administratorzy mogą zdalnie zarządzać urządzeniami PDU Dominion PX na poziomie poszczególnych gniazdek. Istnieje możliwość sekwencyjnego włączania i wyłączania oraz restartowania urządzeń podpiętych do jednego lub wielu wybranych gniazdek. Funkcja tworzenia wirtualnych grup gniazdek, należących do jednej lub wielu jednostek dystrybucji zasilania, umożliwi np. równoczesne restartowanie całej grupy serwerów dostarczających te same usługi.

Urządzenie jest pierwszą jednostką dystrybucji zasilania, zapewniającą 256-bitowe sprzętowe szyfrowanie AES. Dodatkowo zastosowano autoryzację z możliwością wymuszania silnych haseł. Urządzenie ma również wbudowaną zaporę firewall i wsparcie dla zewnętrznych usług autoryzacji. W przełączniku zaimplementowano rozbudowany, intuicyjny system nadawania uprawnień użytkownikom i grupom – do operacji na poziomie poszczególnych gniazdek włącznie.

PX-5000 PX-4000 PX-3000 PX-2000 PX-1000
 Kompatybilność z Power  IQ tak tak tak tak tak
 Miejsce pomiaru Gniazdo, PDU Gniazdo, PDU Przewód PDU PDU
 Włączanie/wyłączanie gniazd tak tak
 Pomiar A,V,W,VA,
cosφ, kWh
A,V,W,VA,
cosφ, kWh
A,V,W,VA,
cosφ, kWh
A,V,W,VA,
cosφ, kWh
A,V,W,VA,
cosφ, kWh
 Monitorowanie środowiska tak tak tak tak tak
 Zarządzanie użytkownikami tak tak tak tak tak
 Ustawienia progów alarmowych i akcji tak tak tak tak tak
 Obsługa protokołów: SNMPv2 i v3, GET, SET, TRAP, JSON-RPC (modele PX2) tak tak tak tak tak
 Dostęp Serial, Ethernet Serial, Ethernet Serial, Ethernet Serial, Ethernet Serial, Ethernet
 Możliwość pracy w wysokiej temperaturze – 60 C tak tak tak tak tak
 WiFi, elektroniczne znakowanie możliwość podpięcia kamery internetowej Modele PX2 Modele PX2 Modele PX2 tak tak