Kurtyny powietrzne KoldBlox Air Protector

KoldBlox

Kurtyny powietrzne KoldBlox Air Protector, dedykowane są do montażu i pracy pod technicznymi podłogami podniesionymi w centrach przetwarzania danych.

Opis

Kurtyny powietrzne KoldBlox Air Protector

Dzięki zastosowaniu kurtyn powietrznych KoldBlox, możliwe jest wydzielenie i zamknięcie stref przeznaczonych do obiegu zimnego powietrza w strefie podpodłogowej. Kurtyny mogą być montowane również nad szafami w celu wytworzenia odpowiednich korytarzy cieplnych, doprowadzających ogrzane powietrze do klimatyzatorów.

Bariery KoldBlox Air Protector są w pełni skalowalne, dzięki czemu sekcje mogą być łączone lub demontowane tak, aby spełnić wymogi odpowiedniej wysokości lub szerokości. Mogą być montowane pod każdym kątem, tworząc tym samym korytarze dopasowane do istniejącej struktury podłogi oraz systemu chłodzenia, włączając w to montaż na zewnątrz lub do wewnątrz wsporników podłogi podniesionej.

Produkt posiada specjalne otwory rozmieszczone wzdłuż materiału, z którego wykonana jest bariera. To umożliwia przymocowanie kurtyny w dowolnym miejscu, jak i na dowolnej wysokości lub szerokości tam, gdzie również przytwierdzone są kable. Wykonana jest z obojętnych związków polipropylenowych (opóźniających palenie), nieprzewodzących oraz niehigroskopijnych (nie wchłaniających wilgoci z powietrza).

Korzyści zastosowania kurtyny powietrznej KoldBlox Air Protector:

  • Redukcja poboru energii oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych.
  • Kontrola i odpowiednie balansowanie obiegiem powietrza w data center.
  • Oddzielenie „ciepłych przejść” od „zimnych przejść”.

obieg powietrza w serwerowni

Cechy charakterystyczne kurtyn powietrznych Air Protector Koldblox

  • Zgodność z normami RoHS oraz WEE.
  • Prosta instalacja i łatwa konfiguracja.
  • Montaż pod dowolną podłogą podniesioną.
  • Wykonana z materiałów o klasie palności UL V-0 UL94, nieprzewodzących i niehigroskopijnych.
  • Produkt zgodny z ideą GreenIT.

Zimne i ciepłe powietrze w data center