Przepust kablowy KoldLok Integral

Upsite Technologies

Przepusty kablowe KoldLok przeznaczone są do uszczelniania otworów na kable w podłogach podniesionych. Produkt zmniejsza zjawisko niekontrolowanego uciekania powietrza, w związku z tym jest zgodny z ideą Green IT.

Opis

Przepust kablowy KoldLok Integral

Badania przeprowadzone w wielu centrach przetwarzania danych dowodzą, że około 50 – 80% klimatyzowanego powietrza jest bezpowrotnie tracona poprzez istnienie nieuszczelnionych otworów w podłogach podniesionych. Przepust Koldlok jest idealny do zmniejszenia recyrkulacji powietrza w systemie chłodzenia centrów przetwarzania danych.Utracone powietrze, opisywane jako bypass airflow, powoduje powstawanie tzw. hot-spot’ów i nieefektywność jednostek chłodzących. Podwyższa również koszty całej infrastruktury.

Poprzez uszczelnienie kabli przepustami do podłóg podniesionych KoldLok, można skutecznie zmniejszyć zjawisko niekontrolowanego uciekania powietrza poprzez otwory, co w znacznym stopniu polepsza wydajność chłodzenia w całym data center i przeciwdziała efektom, jakie powoduje powyższe zjawisko.

Przepust kablowy do technicznych podłóg podniesionych KoldLok Integral jest stworzony do nowych instalacji. Montowany jest w technicznych płytach podłogowych przed zainstalowaniem szaf serwerowych.

Przepust kablowy Kodlok Integral – korzyści zastosowania:

  • Zwiększenie wydajności istniejących jednostek chłodzących.
  • Podwyższenie ciśnienia statycznego pod podłogą podniesioną, a tym samym usprawnienie przepływu chłodnego powietrza poprzez perforowane otwory w płytach i kratach podłogowych.
  • Wspomaganie procesu tworzenia zimnych i ciepłych korytarzy powietrznych.
  • Produkt zgodny z ideą Green IT. To rozwiązanie przyjazne środowisku wiąże się z obniżeniem kosztów oraz wzrostem wydajności poprzez ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów chłodzenia w centrach przetwarzania danych.

Cechy charakterystyczne przepustu kablowego KoldLok Integral

  • Całkowite wymiary: 279mm x 210mm x 41mm.
  • Użyteczna przestrzeń do wykorzystania na przejście kablowe: 203mm x 102mm.
  • Wymiary do wycięcia pośrodku płyt podłogowych: 235mm x 172mm.
  • Wymiary do wycięcia wzdłuż dłuższego boku płyty podłogowej: 235mm x 191mm.
  • Brak luźnych lub częściowo przymocowanych części, które mogą się oddzielić i odpaść w czasie montowania przepustu w podłodze podniesionej.