Przepust kablowy KoldLok Mini Split Integral (wersja rozpraszająca napięcie statyczne)

Upsite Technologies

Przepusty kablowe Koldlok przeznaczone są do uszczelniania otworów na kable w podłogach podniesionych. KoldLok Mini Split Integral uszczelnia małe (100mm x 150mm) przejścia kablowe w nowych lub funkcjonujących już systemach technicznych podłóg podniesionych.

Opis

Badania przeprowadzone w wielu centrach przetwarzania danych dowodzą, że około 50 – 80% klimatyzowanego powietrza jest bezpowrotnie tracona poprzez istnienie nieuszczelnionych otworów w podłogach podniesionych. Przepust Koldlok jest idealny do zmniejszenia recyrkulacji powietrza w systemie chłodzenia centrów przetwarzania danych. Utracone powietrze, opisywane jako bypass airflow, powoduje powstawanie tzw. hot-spot’ów i nieefektywność jednostek chłodzących. Podwyższa również koszty całej infrastruktury. Poprzez uszczelnienie kabli przepustami do podłóg podniesionych KoldLok, można skutecznie zmniejszyć zjawisko niekontrolowanego uciekania powietrza poprzez otwory, co w znacznym stopniu polepsza wydajność chłodzenia w całym data center i przeciwdziała efektom jakie powoduje powyższe zjawisko.

KoldLok Mini Split Integral (wersja rozpraszająca napięcie statyczne) jest zgodny z dyrektywą 2002/95/EC Prlamentu Europejskiego, oraz of the RoHS (Council on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment). Spełnia również normę spełnia normę NFPA 75 Sekcja 5-4.4.

Korzyści zastosowania przepustu Kodlok Mini Split Integral (wersja rozpraszająca napięcie statyczne):

  • Zwiększenie wydajności istniejących jednostek chłodzących.
  • Podwyższenie ciśnienia statycznego pod podłogą podniesioną, a tym samym usprawnienie przepływu chłodnego powietrza poprzez perforowane otwory w płytach i kratach podłogowych.
  • Wspomaganie procesu tworzenia zimnych i ciepłych korytarzy powietrznych.
  • Produkt zgodny z ideą Green IT.

Cechy charakterystyczne przepustu kablowego KoldLok Mini Split Integral (wersja rozpraszająca napięcie statyczne)

  • Wymiary przepustu: 195mm x 144mm x 38mm.
  • Użyteczna przestrzeń do wykorzystania na przejście kablowe: 127mm x 64mm.
  • Brak luźnych lub częściowo przymocowanych części, które mogą się oddzielić i odpaść w czasie montowania przepustu w podłodze podniesionej.
  • Ścisła integracja z podłogą podniesioną.
  • Wykonany z ognioodpornych żywic i włókien, zabezpiecza również przed ogniem (wg normy UL94 V0).
  • Zmniejsza napięcia elektrostatyczne, dostarcza rezystancję na poziomie 1 GigaOhm’a.