Przepust kablowy KoldLok Surface XL

Upsite Technologies

Przepusty kablowe KoldLok przeznaczone są do uszczelniania otworów na kable w podłogach podniesionych. Produkt zmniejsza zjawisko niekontrolowanego uciekania powietrza, w związku z tym jest zgodny z ideą Green IT.

Opis

Badania przeprowadzone w wielu centrach przetwarzania danych dowodzą, że około 50 – 80% klimatyzowanego powietrza jest bezpowrotnie tracona poprzez istnienie nieuszczelnionych otworów w podłogach podniesionych. Przepust Koldlok jest idealny do zmniejszenia recyrkulacji powietrza w systemie chłodzenia centrów przetwarzania danych. Utracone powietrze, opisywane jako bypass airflow, powoduje powstawanie tzw. hot-spot’ów i nieefektywność jednostek chłodzących. Podwyższa również koszty całej infrastruktury. Poprzez uszczelnienie kabli przepustami do podłóg podniesionych KoldLok, można skutecznie zmniejszyć zjawisko niekontrolowanego uciekania powietrza poprzez otwory, co w znacznym stopniu polepsza wydajność chłodzenia w całym data center i przeciwdziała efektom jakie powoduje powyższe zjawisko.

Przepust kablowy KoldLok Surface XL do funkcjonujących technicznych podłóg podniesionych, został zaprojektowany, by uszczelniać duże otwarcia kablowe bez zakłócania pracy w CPD. Produkt podzielony jest na dwie części i montowany pomiędzy kablami. Przepust jest łatwy w instalacji. Połowa modułu jest przykręcona do płyty podłogowej – pod spodem jest przyklejony dwustronny materiał uszczelniający, który zabezpiecza przed wypływem powietrza, i zapewnia mocną spoinę. Druga część posiada jednostronną warstwę uszczelniającą, która również zabezpiecza przed uciekaniem powietrza – ta część może zostać w prosty sposób usunięta, aby uzyskać dostęp do kabli. Model Surface L posiada dużą powierzchnię montażową.

Przepust kablowy KoldLok Surface XL do technicznych podłóg podniesionych uszczelnia przejścia kablowe przy wykorzystaniu wielowarstwowych, różnej wielkości włókien – kable przeplatają się i nachodzą na siebie, maksymalnie uszczelniając otwory. Konstrukcja włókien jest sztywna, a na każdym calu kwadratowym przepustu jest ich ponad 3000.

Korzyści zastosowania przepustu KoldLok Surface XL

  • Zwiększenie wydajności istniejących jednostek chłodzących.
  • Wspomaganie procesu tworzenia zimnych i ciepłych korytarzy powietrznych.
  • Produkt zgodny z ideą Green IT.

Cechy charakterystyczne przepustu kablowego KoldLok Surface XL

  • Całkowite wymiary: 305mm x 381mm x 33mm.
  • Użyteczna przestrzeń do wykorzystania na przejście kablowe: 210mm x 102mm.
  • Wymiary wycięć do: 254mm x 330mm.
  • Brak luźnych lub częściowo przymocowanych części, które mogą się oddzielić i odpaść w czasie montowania przepustu w podłodze podniesionej.